ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το Τεχνικό τμήμα της ALFACOM απαρτίζεται από εξειδικευμένους μηχανικούς UPS με πολυετή εμπειρία και αναλαμβάνει την συντήρηση και επισκευή UPS διαφόρων κατασκευαστών καθώς και την αντικατάσταση συσσωρευτών κάθε τύπου UPS.

Οι εργασίες επισκευών και συντήρησης γίνονται στις εγκαταστάσεις Service της εταιρείας ή και στον χώρο λειτουργίας των UPS ανάλογα με το μέγεθος τους.

Το Τεχνικό τμήμα της ALFACOM, βρίσκεται σε ξεχωριστό ισόγειο χώρο (εκτός κυκλοφοριακού δακτυλίου) για να διευκολύνεται η παραλαβή και παράδοση των UPS.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Το τμήμα πωλήσεων της ALFACOM είναι επανδρωμένο με έμπειρους μηχανικούς πωλήσεων που μελετούν τις πραγματικές ανάγκες κάθε Πελάτη και προσφέρουν τις ιδανικότερες τεχνικο-οικονομικές λύσεις.

Η μελέτη των αναγκών του Πελάτη μπορεί να αφορά στην ολοκληρωμένη εγκατάσταση ενός Computer Room (UPS, κλιματισμός, Racks, ηλεκτρολογική εγκτάσταση κ.λπ.) είτε στην μεμονωμένη εγκατάσταση ενός UPS.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ALFACOM, έχοντας κατανοήσει τις ανάγκες του Πελάτη, δεν σταματάει στην τεχνική υποστήριξη και τις συμβουλές πριν από την πώληση, αλλά επεκτείνει τις δραστηριότητές της και μετά από αυτήν, μένοντας κοντά στον Πελάτη, παρέχοντας του συνεχώς την υποστήριξη της για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων του.

Πριν και μετά το πέρας της κάθε εγκατάστασης, οι μηχανικοί της ALFACOM είναι πάντα έτοιμοι να επέμβουν για να βοηθήσουν τον Πελάτη σε οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την λειτουργία των συστημάτων UPS.

Μετά την λήξη της εγγύησης, παρέχονται διάφορα πακέτα ετήσιας τεχνικής υποστήριξης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε Πελάτη.

Η Συνέπεια, η Υποστήριξη και το After Sales Service είναι τα μεγαλύτερα “ατού” της ALFACOM.