Σειρά EC3000

 • On-Line UPS, τριφασική είσοδος – έξοδος, επεκτασιμότητα με παράλληλη λειτουργία, εφεδρεία
  Ν+1, επεκτασιμότητα χρόνου αυτονομίας, ισχύς 10 – 30KVA, συντελεστής ισχύος φορτίου 0,9.

Σειρά EC1000 10-20KVA

 • On-Line UPS, τριφασική είσοδος – μονοφασική έξοδος, επεκτασιμότητα με παράλληλη
  λειτουργία, εφεδρεία Ν+1, επεκτασιμότητα χρόνου αυτονομίας, ισχύς 10 – 20KVA, συντελεστής
  ισχύος φορτίου 0,8.

Σειρά EC1000 6-10KVA

 • On-Line UPS, μονοφασική είσοδος – έξοδος, επεκτασιμότητα με παράλληλη λειτουργία,
  εφεδρεία Ν+1, επεκτασιμότητα χρόνου αυτονομίας, ισχύς 6 – 10KVA, συντελεστής ισχύος
  φορτίου 0,9.

Σειρά EC1000 1-3KVA

 • On-Line UPS, μονοφασική είσοδος – έξοδος, επεκτασιμότητα χρόνου αυτονομίας, ισχύς 1 –
  3KVA, συντελεστής ισχύος φορτίου 0,8.

Σειρά ECR1000

 • On-Line UPS, μονοφασική είσοδος – έξοδος, Tower / Rackmount, επεκτασιμότητα χρόνου
  αυτονομίας, ισχύς 1 – 3KVA με συντελεστή ισχύος φορτίου 0,8 και 6-10KVA με συντελεστή
  ισχύος φορτίου 0,9.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκευτείτε το site της εταιρείας LEVER